Richard Chillingford, Rodney Blois, Zena Tibbenham